Drie perspectieven voor een mooi huwelijk

De manier waarop we over het huwelijk praten is polariserend stelt Eli Finkel, psycholoog aan de Northwestern University. Wanneer je populaire literatuur leest zijn er drie verschillende maar niet onderling uitsluitende perspectieven op het denken over beslissingen aangaande het huwelijk. Deze drie perspectieven opereren op verschillende niveaus: persoonlijkheid, emoties en de deugd.