Zo ervaar je je werk als zinvol

Zingeving is volgens de fameuze psycholoog Martin Seligman een van de belangrijke bouwstenen van menselijk geluk. Zingeving draait vooral om persoonlijke vragen als: waar geloof ik in; wat maakt het leven waardevol en wat zie je daarvan terug in je dagelijkse werk? Volgens Seligman kent ons welzijn drie dimensies: plezierig, goed en zinvol leven.